• notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide2

 

Akty notarialne i poświadczenia

 

Akt notarialny jest sporządzany jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron, a w szczególności przy umowach sprzedaży, umowach darowizn, umowach spółek, umowach zamiany, aktów ustanowienia służebności czy hipoteki, testamentach, umowach działu spadku czy umowach o podział majątku wspólnego.

 

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Anny Karczewskiej z Krakowa należy:

 

 

 1. Sporządzanie aktów notarialnych takich jak:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy dożywocia,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • umowy deweloperskie
 • umowy warunkowe oraz przenoszące własność nieruchomości,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku
 • umowy spółki,
 • protokoły,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,
 • akty poddania się egzekucji.

 

 1. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, w tym też projektów aktów poświadczenia dziedziczenia:

 • Poświadczenia;
 • Doręczanie oświadczeń;
 • Spisywanie protokołów;
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów;
 • Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Każda czynność notarialna jest wykonywana przez nas zgodnie z wymogami przepisów prawa i etyki zawodowej notariusza.

 


 

POZOSTAŁE USŁUGI

maska

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."