• notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide2 oferta
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide1 oferta
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide3 oferta

 

Kancelaria Notarialna w Krakowie - informacje dla Klientów

 

Szanowni Państwo!
Dla ułatwienia i przyspieszenia czynności związanych z przygotowaniem aktu notarialnego, podajemy jakie dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Uprzejmie informujemy, iż w zależności od stanu faktycznego sprawy, nie można wykluczyć konieczności dostarczenia także innych, niewymienionych poniżej dokumentów.

Akty notarialne – wymagane dokumenty:

1. Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:

5. Przy poświadczeniu dziedziczenia:

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • inwentaryzacja (rzut kondygnacji),
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów.
 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,

2. Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynikać będzie m.in. że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeśli została założona

3. Przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie świadczące o braku takiego planu,
 • wypis z rejestru gruntów z kartoteką budynków w przypadku działki zabudowanej, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

ZAWSZE w przypadkach opisanych w punktach 1, 2, 3, jeśli ktoś nabył nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w drodze dziedziczenia, darowizny od 1 stycznia 2007 roku, zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) przedłożyć należy również zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że obowiązek podatkowy został uregulowany w zakresie podatku od spadków i darowizn.

4. Przy ustanowieniu odrębnej własności lokalu:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • PESEL spadkodawcy,
 • testament, w przypadku jego sporządzenia przez spadkodawcę,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo spadkobierców po spadkodawcy,
 • protokół z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w przypadku złożenia takich oświadczeń.

POZOSTAŁE USŁUGI

maska

Akty notarialne i poświadczenia

maska

Akty poświadczenia dziedziczenia

maska

Doręczenia poświadczeń

maska

Spisywanie protokołów

maska

Sporządzanie protestów weksli i czeków

maska

Inne czynności notarialne

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."