• notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide2

FAQ - najczęstsze pytania do notariusza

Zanim skontaktują się Państwo z naszym biurem notarialnym w Krakowie w sprawie określonych usług, zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy notariusza. Zamieszczamy tu informacje dotyczące okoliczności sporządzania aktów notarialnych, ich formy czy wymaganych do nich dokumentów. Szczegóły poniżej.

notariusz

Notariusz zwykle kojarzy się z podpisywaniem dokumentów i załatwianiem formalności przy kupnie nieruchomości. Jednak rodzajów spraw, jakie można załatwić u notariusza, jest o wiele więcej. Działalność notariuszy jest ściśle regulowana przez prawo. Zakres czynności notarialnych wynika wprost z ustawy o notariacie lub z przepisów zawartych w innych aktach prawnych, np. w kodeksie spółek handlowych. Notariusz może np. sporządzać akty notarialne i wydawać poświadczenia.

notarialne poświadczenie dziedziczenia

Możliwe są dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców. Orzeczenie sądowe i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza.

notarialne poświadczenie podpisu

Notariusz oprócz sporządzania szeregu aktów prawnych, może także dokonywać poświadczenia podpisów swoich klientów. W praktyce będzie to miało znaczenie szczególnie wtedy, kiedy przepisy ustawowe przewidują konieczność takiej formy składania oświadczenia woli.

proces wekslowy

Weksle są papierami wartościowymi o określonej przez prawo wekslowe formie. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, że złożenie na nich podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.

umowa darowizny

Darowizna jest rodzajem umowy nazwanej prawa cywilnego. Ma ona na celu nieodpłatne wzbogacenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

 akt notarialny

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej, a zarazem to jedna z jej szczegółowych form. Zostaje on sporządzony, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron.

POZOSTAŁE USŁUGI

maska

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."