pl en

Czynności notarialne prowadzone przez naszą kancelarię

line

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, jego zadaniem jest - przy zachowaniu bezstronności - sporządzanie dokumentów prawnych zawierających zgodną wolę stron, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasi Klienci mają różne potrzeby. Niektórym zależy na tanim zakupie określonych dóbr, inni są zainteresowani sporządzeniem umowy lub spisaniem protokołu. Wszystkie te czynności wymagają należytej staranności i zaangażowania.

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Anny Karczewskiej z Krakowa należy:

1. Sporządzanie aktów notarialnych takich jak:

 1. umowy sprzedaży,
 2. umowy darowizny,
 3. umowy dożywocia,
 4. umowy przenoszące własność nieruchomości,
 5. umowy majątkowe małżeńskie,
 6. umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 7. umowy przedwstępne,
 8. umowy warunkowe,
 9. umowy zamiany,
 10. umowy spółki,
 11. umowy o dział spadku,
 12. umowy zniesienia współwłasności,
 13. umowy o podział majątku wspólnego,
 14. testamenty,
 15. akty poddania się egzekucji.

2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;

3. Poświadczenia;

4. Doręczanie oświadczeń;

5. Spisywanie protokołów;

6. Sporządzanie protestów weksli i czeków;

7. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;

8. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

9. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Każda czynność notarialna jest wykonywana przez nas zgodnie z wymogami przepisów prawa i etyki zawodowej.

line back
.

Masz pytania?!

Napisz do nas

contact contact icon
contact button
Telefon Zadzwoń do nas

(12) 634 23 84

Dokumenty do pobrania Dokumenty

Do pobrania

Jesteśmy na Google+
Google+