• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Kiedy można odrzucić spadek?

Większość ludzi kojarzy spadek z sukcesją i dziedziczeniem majątku, stąd wydaje się nam zazwyczaj, że nie ma sensu i możliwości odrzucenia spadku. Jednak spadek to nie zawsze dziedziczenie majątku, albowiem odziedziczyć można również długi. Dla osób, które dziedziczą długi, odrzucenie spadku jest jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie spłaty zobowiązań zaciągniętych przez spadkodawcę.

W jakich sytuacjach można odrzucić spadek?

Po otwarciu spadku, czyli po śmierci spadkodawcy, spadkobierca może przyjąć albo odrzucić spadek. Ogólna reguła mówi, że spadkobierca ma na to sześć miesięcy od momentu powzięcia wiadomości o tytule powołania do spadku. Aby przyjąć spadek, należy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, a aby go odrzucić, konieczne jest złożenie oświadczenia o jego odrzuceniu. Jeżeli żadne z wymienionych wyżej oświadczeń nie zostanie złożone w ciągu tych sześciu miesięcy, spadek zostanie automatycznie przepisany na wskazanego przez spadkodawcę spadkobiercę.

Co się dzieje, gdy spadkobierca odrzuci spadek?

Jeśli spadkobierca odrzuci spadek, traktowany jest on wtedy tak, jakby nie dożył momentu jego otwarcia. Jest więc w takiej sytuacji wyłączony od dziedziczenia, a wtedy w jego miejsce wchodzą jego dzieci lub dalsi spadkobiercy, jeżeli spadkobierca jest zstępnym (np. dzieckiem albo wnukiem) lub rodzeństwem osoby zmarłej. Gdy wszyscy spadkobiercy (ustawowi i testamentowi) odrzucą spadek, przechodzi on na rzecz gminy, w której ostatnio mieszkał spadkodawca albo Skarbu Państwa – w sytuacji, kiedy nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub gdy mieszkał on poza granicami Polski.

Kiedy warto odrzucić spadek?

Najczęściej odrzucenie spadku jest polecane osobom, które są pewne, że spadkodawca pozostawił im po sobie niewielki majątek oraz pokaźne długi. W takiej sytuacji odrzucenie spadku skutecznie zabezpiecza spadkobiercę przed koniecznością spłaty długów zmarłego. Takie rozwiązanie pomaga również uniknąć ewentualnej późniejszej walki z wierzycielami spadkodawcy. Dzięki odrzuceniu spadku możemy również zaoszczędzić pieniądze potrzebne na przeprowadzenie dość kosztownej procedury sporządzenia spisu inwentarza przez komornika.

Jak wystąpić o odrzucenie spadku?

Aby móc odrzucić spadek, należy w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy (albo dowiedzeniu się o jego śmierci) złożyć stosowane oświadczenie przed notariuszem lub w sądzie rejonowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Do spisania takiego oświadczenia niezbędny będzie dowód osobisty oraz akt zgonu spadkodawcy. Czasami konieczne może okazać się również przedstawienie wypisów aktów notarialnych dotyczących odrzucenia spadku przez innych członków rodziny.

Kiedy odrzucenie spadku może być bezskuteczne?

Są jednak i takie sytuacje, kiedy odrzucenie spadku może być uznane przez sąd za bezskuteczne. Ma to miejsce wtedy, gdy spadkobierca odrzuca spadek tylko po to, aby jego wierzyciele nie mogli zaspokoić swoich roszczeń z odziedziczonego majątku. W takim wypadku odrzucenie spadku ma uniemożliwić bankowi wszczęcie egzekucji ze spadku, dlatego wierzyciele lub bank mogą wnieść o uznanie takiego roszczenia za bezskuteczne. Wierzyciele mają 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o odrzuceniu spadku na wniesienie oświadczenia o uznanie owego odrzucenia za bezskuteczne.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."