• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

FAQ - najczęstsze pytania do notariusza

Zanim skontaktują się Państwo z naszym biurem notarialnym w Krakowie w sprawie określonych usług, zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy notariusza. Zamieszczamy tu informacje dotyczące okoliczności sporządzania aktów notarialnych, ich formy czy wymaganych do nich dokumentów. Szczegóły poniżej.

notariusz

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i wtedy też z mocy prawa następuje dziedziczenie – spadkobiercy nabywają prawa i obowiązki wchodzące w jego skład. W praktyce potrzebny jest im dowód na to, że przysługują, iż są spadkobiercami a zatem przysługują im poszczególne składniki masy spadkowej.

akt notarialny

Akt notarialny jest dokumentem, który sporządzany jest przez notariusza. Jest on pisemnym potwierdzeniem dokonania czynności, obejmujących zawarcie umowy sprzedaży, darowizny,  złożenie oświadczenia woli o przyjęciu darowizny. Przepisy wskazują również, które czynności prawne mają być zawierane jako akty notarialne, w przeciwnym razie grozi to ich nieważnością. Jakich spraw to dotyczy, a także jak musi być sporządzony ten dokument, aby był ważny?

spisanie testamentu

Testament pozwala na swobodne rozporządzenie swoim majątkiem. Dzięki niemu można dowolnie rozdysponować posiadane dobra, decydując o tym, komu przypadną określone rzeczy lub nieruchomości, a kto zostanie pominięty przy podziale masy spadkowej. Są możliwe różne formy przygotowania testamentu. Można go napisać własnoręcznie lub skorzystać z możliwości spisania testamentu u notariusza. Sprawdźmy, z czym wiąże się skorzystanie z usług kancelarii notarialnej i jak przebiega ten proces.

notariusz

Notariusz zwykle kojarzy się z podpisywaniem dokumentów i załatwianiem formalności przy kupnie nieruchomości. Jednak rodzajów spraw, jakie można załatwić u notariusza, jest o wiele więcej. Działalność notariuszy jest ściśle regulowana przez prawo. Zakres czynności notarialnych wynika wprost z ustawy o notariacie lub z przepisów zawartych w innych aktach prawnych, np. w kodeksie spółek handlowych. Notariusz może np. sporządzać akty notarialne i wydawać poświadczenia.

notarialne poświadczenie dziedziczenia

Możliwe są dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców. Orzeczenie sądowe i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza.

notarialne poświadczenie podpisu

Notariusz oprócz sporządzania szeregu aktów prawnych, może także dokonywać poświadczenia podpisów swoich klientów. W praktyce będzie to miało znaczenie szczególnie wtedy, kiedy przepisy ustawowe przewidują konieczność takiej formy składania oświadczenia woli.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."