• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2 oferta
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1 oferta
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3 oferta

 

CZYNNOŚCI NOTARIALNE PROWADZONE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ KRAKRÓW

Osobą, uprawnioną do wykonywania czynności notarialnych jest notariusz. W ramach usług tworzy on poświadczenia zgodności z oryginałem okazanych mu dokumentów zarówno urzędowych, jak i prywatnych, a także sporządza akty notarialne wraz z wypisami/odpisami. Czynności dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Działalność notariusza reguluje ustawa – Prawo o notariacie.

Forma niektórych usług notarialnych może naruszać prawa i interesy osób trzecich, dlatego notariusz stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich stron, również tych, które nie są obecne w kancelarii, analizując zawartość dokumentów przed ich ostatecznym podpisaniem. Na wniosek sądu kancelaria ma obowiązek przekazać informacje o sporządzonych dokumentach oraz przesłać ich duplikat.

Realizacja czynności notarialnych w Krakowie

Przed przystąpieniem do realizacji czynności notarialnej notariusz ma obowiązek potwierdzić tożsamość osób, które biorą w niej udział. Usługi notarialne realizowane są w kancelarii, jednak istnieją przesłanki do tego, aby działania zrealizować w innym miejscu, np. wówczas, gdy osoba, która chce spisać testament, jest obłożnie chora. Czynność prawna jest sprawą poufną, dlatego powinna być zrealizowana bez udziału osób trzecich.

Wszystkie dokumenty sporządzane są w języku polskim. Jeśli zaistnieje potrzeba przetłumaczenia umowy, niezbędna będzie obecność tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy umowa jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, notariusz może odmówić wykonania usługi. Taka decyzja powinna zostać odpowiednio zaprotokołowana, a Klient ma prawo wówczas zaskarżyć odmowę. Za realizację usług notarialnych kancelaria pobiera taksę notarialną.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasi Klienci mają różne potrzeby. Wszystkie wykonywane przez nas czynności notarialne wymagają należytej staranności i zaangażowania. Przy ich dokonywaniu powinny zostać w sposób właściwy zabezpieczone interesy stron oraz innych osób, których dana czynność dotyczy. Miejscem świadczenia usług notarialnych jest Kancelaria.

 

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną – Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska-Mazanek z Krakowa należy:

1. Sporządzanie aktów notarialnych takich jak:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przenoszące własność nieruchomości,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy warunkowe,
 • umowy zamiany,
 • umowy spółki,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • testamenty,
 • akty poddania się egzekucji.
 

 

2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;

3. Poświadczenia;

4. Doręczanie oświadczeń;

5. Spisywanie protokołów;

6. Sporządzanie protestów weksli i czeków;

7. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;

8. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

9. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

W zakresie czynności notarialnych mieszczą się również:

 • akty notarialne związane ze sprzedażą, darowizną, zamianą,
 • akty notarialne związane z umową deweloperską,
 • testamenty,
 • protokoły dziedziczenia,
 • protokoły spółek,
 • ugody pozasądowe,
 • akty poddania egzekucji,
 • hipoteki,
 • wypisy/odpisy aktów notarialnych,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • protesty weksli,
 • poświadczenia podpisów,
 • poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem,
 • poświadczenia własnoręczności podpisów stron,
 • I inne.

Każda czynność notarialna jest wykonywana przez notariusza zgodnie z wymogami przepisów prawa i etyki zawodowej.

 

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."