• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Akty notarialne Kraków

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który poświadcza realizację konkretnej czynności prawnej i jest sporządzany na podstawie określonych przepisów prawa lub jeśli taka jest wola stron. Zaniechanie sporządzenia aktu w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, skutkuje nieważnością umowy. W polskim prawie cywilnym czynności, których obligatoryjnym potwierdzeniem musi być akt notarialny, związane są głównie z przeniesieniem własności lokalu, w tym m.in. kupnem lub sprzedażą nieruchomości.

Notariusz tworzy treść oświadczenia, spisuje go na piśmie i odczytuje w obecności obu stron. Etapem końcowym jest podpisanie aktu notarialnego i sporządzenie wypisów dla każdego z uczestników. Bez względu na charakter i zawiłość sprawy notariusz odczytuje punkt po punkcie złożone ustnie oświadczenia woli. Akt notarialny powstaje m.in. podczas zawierania umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy spółek, aktów ustanowienia hipoteki czy testamentów.

Sporządzamy również takie akty notarialne, jak:

 • umowy przedwstępne,
 • umowy dożywocia,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o podział spadku,
 • umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy warunkowe oraz przenoszące własność nieruchomości
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku,
 • pełnomocnictwa,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • akty poddania egzekucji.

Odpisy aktów notarialnych

Odpis lub wypis aktu notarialnego jest poświadczeniem oryginalnego aktu zawartego między stronami. Oryginał umowy nie może opuszczać miejsca, w którym został spisany i jest przechowywany. Po podpisaniu aktu notarialnego strony otrzymują wypis potwierdzający dokonanie czynności prawnej, który ma moc oryginału. W przypadku, gdy jedna ze stron będzie chciała ponownie otrzymać dokument, kancelaria przygotuje dla niej tzw. wypis lub odpis. Za odpis taki uiszcza stosowną opłatę. Oba dokumenty mają moc prawną oryginału, ponieważ na każdym znajduje się pieczęć i podpis notariusza.

Wypis/odpis aktów notarialnych jest wydawany za dodatkową opłatą. Jeśli pismo ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, w każdej chwili można wystąpić o duplikat aktu do tej kancelarii, w której akt notarialny został sporządzony. Warto wiedzieć, że oryginał dokumentu przechowywany jest w kancelarii przez okres 10 lat. Po upływie tego czasu dokumenty trafiają do archiwum ksiąg wieczystych, który zazwyczaj mieści się we właściwym sądzie rejonowym. W naszej ofercie można zaleźć także usługę doręczania oświadczeń. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat sporządzania aktów notarialnych w Krakowie, zachęcamy do kontaktu.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."