• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

 

Czynności notarialne

 

Osobą, uprawnioną do wykonywania czynności notarialnych jest notariusz. W ramach usług tworzy on poświadczenia zgodności z oryginałem okazanych mu dokumentów zarówno urzędowych, jak i prywatnych, a także sporządza akty notarialne wraz z wypisami/odpisami. Forma niektórych usług notarialnych może naruszać prawa i interesy osób trzecich, dlatego notariusz stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich stron, również tych, które nie są obecne w kancelarii analizując zawartość dokumentów przed ich ostatecznym podpisaniem. Na wniosek sądu kancelaria ma obowiązek przekazać informacje o sporządzonych dokumentach oraz przesłać ich duplikat.

W zakresie czynności notarialnych mieszczą się również:

 • akty notarialne związane ze sprzedażą, darowizną, zamianą,
 • akty notarialne związane z umową deweloperską,
 • testamenty,
 • protokoły dziedziczenia,
 • protokoły spółek,
 • ugody pozasądowe,
 • akty poddania egzekucji,
 • hipoteki,
 • wypisy/odpisy aktów notarialnych,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • protesty weksli,
 • poświadczenia podpisów,
 • poświadczenie zgodności dokumentów z oryginałem,
 • poświadczeniem własnoręczności podpisów stron.
 • inne.

Realizacja czynności notarialnych

Przed przystąpieniem do realizacji czynności notarialnej notariusz ma obowiązek potwierdzić tożsamość osób, które biorą w niej udział. Usługi notarialne realizowane są w kancelarii, jednak istnieją przesłanki (np. osoba, która chce spisać testament jest obłożnie chora) do tego, aby działania zrealizować w innym miejscu. Czynność prawna jest sprawą poufną, dlatego powinna być zrealizowana bez udziału osób trzecich. Wszystkie dokumenty sporządzane są w języku polskim. Jeśli zaistnieje potrzeba przetłumaczenia umowy, niezbędna będzie obecność tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy umowa jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, notariusz może odmówić wykonania usługi. Taka decyzja powinna zostać odpowiednio zaprotokołowana, a klient ma prawo wówczas zaskarżyć odmowę. Za realizację usług notarialnych kancelaria pobiera taksę notarialną.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."