• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1 ofirmie
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3 ofirmie
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2 ofirmie

Kancelaria Notarialna
Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

Nasza Kancelaria w Krakowie zapewnia kompleksową obsługę notarialną.

Wśród wykonywanych przez nas czynności notarialnych jest m.in. sporządzanie aktów notarialnych, wypisów aktów notarialnych, odpisów dokumentów, testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz protestów weksli.

-

Kilka słów o pracy notariusza

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, jego zadaniem jest - przy zachowaniu bezstronności - sporządzanie umów zawierających zgodną wolę stron, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne. Praca i obowiązki notariusza są regulowane przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji dotyczących okoliczności prowadzonych spraw. Wyjątkiem uprawniającym do odstąpienia od tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania przed sądem. W przypadku , gdyby Klient domagał się realizacji usługi notarialnej sprzecznej z prawem, notariusz na pewno odmówi.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."