• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1 ofirmie
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3 ofirmie
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2 ofirmie

O Kancelarii Notarialnej – Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska – Mazanek Kraków

Nasza Kancelaria w Krakowie zapewnia kompleksową obsługę notarialną. Wśród wykonywanych przez nas czynności notarialnych jest m.in. sporządzanie aktów notarialnych, wypisów aktów notarialnych, odpisów dokumentów, testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz protestów weksli. Przy dokonywaniu czynności notariusz ma na względzie bezpieczeństwo praw i interesów stron, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne. Dzięki wcześniejszemu kontaktowi ustalony zostaje wymagany zakres czynności, a także spis niezbędnych do wykonania czynności dokumentów oraz taksa notarialna, czyli opłata ustalana rozporządzeniem ministra.

Kilka słów o pracy notariusza

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, jego zadaniem jest sporządzanie umów zawierających zgodną wolę stron, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne. Praca i obowiązki notariusza są regulowane przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Wiele czynności prawnych w Polsce musi być dokonanych w formie aktu notarialnego, aby były skuteczne. Do notariusza zgłaszają się osoby, które chcą sporządzić dokumenty poprawne pod względem formalnoprawnym oraz w zakresie zgodności z wolą obu stron. Czynności dokonane przez notariusza mają, zgodnie z prawem, charakter dokumentu urzędowego. Udzielamy stronom wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych czynności.

Notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji dotyczących okoliczności prowadzonych spraw. Wyjątkiem uprawniającym do odstąpienia od tajemnicy jest sytuacja, w której notariusz składa zeznania przed sądem. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą samego notariusza, jego małżonka, krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie. Nie może one także przeprowadzać czynności notarialnych w przypadku osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku.

-

Kilka słów o pracy notariusza

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, jego zadaniem jest - przy zachowaniu bezstronności - sporządzanie umów zawierających zgodną wolę stron, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne. Praca i obowiązki notariusza są regulowane przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji dotyczących okoliczności prowadzonych spraw. Wyjątkiem uprawniającym do odstąpienia od tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania przed sądem. W przypadku , gdyby Klient domagał się realizacji usługi notarialnej sprzecznej z prawem, notariusz na pewno odmówi.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."