• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Testamenty Kraków

Testament to dokument, w którym osoba dokonuje podziału majątku na wypadek swojej śmierci. Spadek otwiera się po śmierci spadkodawcy. Niektóre prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Testament może zostać sporządzony wyłącznie przez jedną osobę, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W kodeksie cywilnym wyróżnia się kilka rodzajów testamentu.

Dokument spisany własnoręcznie i pismo sporządzone w obecności notariusza – to dwie najbardziej popularne formy tych dokumentów. Każde z tych pism można wpisać do ogólnego rejestru testamentów i tym samym ułatwić dotarcie spadkobiorcom do treści zapisu. Wpis do rejestru jest dobrowolny i co istotne bezpłatny. W kodeksie cywilnym jest wzmianka o testamentach szczególnych, które różnią się od tradycyjnej formy sposobem przekazania ostatniej woli.

Testament notarialny

Testament notarialny to jedna z bezpieczniejszych form rozdysponowania majątku po śmierci. Dokument ma charakter pisma urzędowego, dlatego trudno jest podważyć jego słuszność. Pismo przygotowane w kancelarii daje stronie poczucie pewności, że nie trafi ono w niepowołane ręce. Warto sporządzić testament w taki sposób, ponieważ notariusz pomoże przelać intencje spadkodawcy na papier uwzględniając dobro spadkobiercy. Testament notarialny jest też polecanym rozwiązaniem dla osób niesłyszących lub niepiśmiennych.

Strona czynności notarialnej pozostawia tuszowy odcisk palca na papierze, przy którym notariusz wpisuje imię i nazwisko spadkodawcy. Coś, co wyróżnia testament notarialny od innych form przekazywania spadku, to możliwość przepisania majątku rzeczowego (samochód lub mieszkanie) na spadkobiercę. W testamencie można ustanowić tzw. zapis windykacyjny, na podstawie którego wskazana przez spadkodawcę osoba po jego śmierci nabywa prawo do przedmiotu wskazanego w treści testamentu.

Spadek

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych, przysługujących spadkodawcy w chwili jego śmierci. Prawa majątkowe to różnego rodzaju aktywa (własność, akcje, udziały itp.), a także obowiązki majątkowe, czyli pasywa. Cechą spadku jest to, że zawsze musi on na kogoś przejść. Nie ma spadków bezdziedzicznych. W myśl art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości: przyjąć spadek wprost (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe), przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe) lub odrzucić spadek.

Odrzucenie spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed Sądem lub notariuszem. Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o swoim powołaniu. Po tym terminie spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć samodzielnie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Takimi osobami są osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat spadków, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."