• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

 Akty poświadczenia dziedziczenia Kraków

 

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzany przez notariusza, który ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzany jest protokół dziedziczenia, zawierający zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców zarówno ustawowych, jak i testamentowych. Poświadczenie dziedziczenia jest rejestrowany w Rejestrze Spadkowym PL.

Potwierdzenie nabycia spadku nie może mieć miejsca przed upływem 6 miesięcy od momentu otwarcia spadku (chyba że wszyscy spadkobiercy złożą odpowiednie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku). Uzyskanie dokumentu nie jest obowiązkowe, jednak jego posiadanie daje gwarancję praw do spadku. W kodeksie cywilnym istnieje bowiem wzmianka, że osoba, która posiada akt poświadczenia dziedziczenia, ma prawo dochodzić należności od dłużnika spadkodawcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia?

Dokumenty potrzebne do sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy,
 • testament spadkodawcy, jeśli został sporządzony,
 • numer PESEL spadkodawcy z anulowanego dowodu osobistego lub wpisanego na akcie zgonu przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, lub wynikającego z zaświadczenia wydanego w Urzędzie Gmin ostatniego miejsca zameldowania spadkodawcy.

Protokół dziedziczenia zawiera złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia wszystkich osób, które stawiły się u notariusza jako wchodzący w rachubę spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Na podstawie tych oświadczeń (i przedłożonych dokumentów) notariusz dokonuje stwierdzenia, jaki jest porządek dziedziczenia. Poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest zdecydowanie szybszą i prostszą drogą do uzyskania dokumentów stwierdzających udział w spadku.

Kiedy akt poświadczenia dziedziczenia nie może zostać sporządzony przez notariusza?

Wszystkie osoby, które zgłoszą się jako spadkobiercy, muszą być zgodne co do wysokości przypadających im udziałów w spadku. Jeśli zaistnieje pomiędzy nimi spór co do tej kwestii, nie ma możliwości sporządzenia aktu potwierdzającego nabycie spadku, a strony będą zmuszone udać się do sądu. Sporządzenie testamentów szczególnych (ustnych, wojskowych, sporządzonych na polskim statku morskim lub powietrznym itd.) wyklucza możliwość spisania notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest niemożliwe w przypadku, gdy:

 • spadek został otwarty przed dniem 1 lipca 1984 r. (otwarcie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy),
 • dziedziczenie miało miejsce na podstawie testamentów szczególnych (testament ustny, sporządzony podczas podróży statkiem morskim lub powietrznym),
 • notariusz ma wątpliwości co do spadkobiercy i wysokości jego udziałów w spadku lub jeśli powstał spór w tym zakresie,
 • wniosek o potwierdzenie nabycia spadku kieruje osoba niebędąca spadkobiercą, a która może mieć w tym swój interes,
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie sądu o nabyciu spadku uprzednio zostało sporządzone,
 • w trakcie sporządzania protokołu zaistnieje wątpliwość, że przy jego tworzeniu nie uczestniczyły wszystkie osoby, które są wskazane jako spadkobiercy,
 • nie ma osób powołanych do dziedziczenia spadku (brak małżonka i krewnych spadkodawcy), a spadkobiercą ustawowym zostaje gmina lub Skarb Państwa,
 • spadkodawcą był cudzoziemiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa i niezamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w skład spadku wchodzi nieruchomość położona za granicą.

Stwierdzenie nabycia spadku jest opcją ściśle sformalizowaną jak zresztą każda procedura sądowa. Akt poświadczenia dziedziczenia to coraz częściej sporządzany dokument, ponieważ przekazanie spadku z jego zachowaniem jest nie tylko prostsze, ale też tańsze. Jeśli chcą dowiedzieć się więcej na temat aktów poświadczenia dziedziczenia, zachęcamy do kontaktu z kancelarią w Krakowie. W ramach naszych zajmujemy się także sporządzaniem weksli i czeków.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."