• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

 

Spisywanie protokołów

 

Notariusz posiada uprawnienia do spisywania protokołów zgromadzeń lub innych posiedzeń wywołujących skutki prawne. Dokument ten ma charakter oficjalny, wobec czego nie może być zastąpiony zwykłą notatką. Najczęściej protokół sporządzany jest w sytuacji, gdy sprawa dotyczy stawiennictwa stron i złożenia przez nich oświadczeń, np. przyjęcie/odrzucenie spadku. Pisemne sprawozdania są także spisywane w innych sytuacjach, wymienionych w ustawie, takich jak przyjmowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej czy dokumentów na przechowanie. Notariusz przygotowuje protokół w formie aktu notarialnego. Konieczność jego sporządzenia wynika z ustawy, umowy, statutu bądź innego aktu wewnętrznego.

Zgodnie z prawem notariusz jest upoważniony do sporządzania protokołu w takich sytuacjach, jak:

 • zgromadzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych,
 • zebrania wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni,
 • zgromadzenia stowarzyszeń,
 • inne.

Protokół notarialny ze zgromadzeń spółek

Uchwały, które zostały zaakceptowane przez zgromadzenie spółek mogą zostać umieszczone w protokole notarialnym. Jego sporządzenie jednak zależy przede wszystkim od formy podejmowanej uchwały. Protokół ze zgromadzenia spółek powinien zawierać dwa akty: treść podjętych uchwał oraz opis przebiegu spotkania. Notariusz sporządza jedynie protokół związany z treściami uchwał. Na każdym dokumencie powinien widnieć podpis protokolanta oraz przewodniczącego spotkania.

Ustawa nakazuje notariuszowi pojawić się na zgromadzeniu spółek w takich sytuacjach, jak:

 • powoływanie spółki do życia,
 • wprowadzanie zmian w oryginalnym dokumencie umowy spółki,
 • zmiana lokalizacji spółki (dotyczy przeniesienia działalności za granicę),
 • rozwiązanie spółki.

Oprócz protokołu notarialnego spółka ma prawo do spisywania bardziej szczegółowego sprawozdania z przebiegu zgromadzenia, w którym zawarte są m.in. dodatkowe oświadczenia członków spotkania.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."