• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Umowa najmu mieszkania – dlaczego warto sporządzić ją u notariusza?

Właściciele lokali mieszkaniowych, którzy chcą należycie zabezpieczyć swoje interesy, nie pozbawiając przy tym najemców ich praw, powinni rozważyć podpisywanie umów najmu w kancelarii notarialnej. Dopełnienie formalności związanych z wynajmem lokalu przy udziale notariusza to gwarancja przeprowadzenia procesu zgodnie z przepisami prawa, a także zapewnienie sobie ochrony przed ewentualnym oszustwem bądź nierzetelnością najemców. W jaki sposób umowa najmu podpisana u notariusza chroni właścicieli nieruchomości?

Sprawdzenie tożsamości najemców

Przed podpisaniem umowy najmu konieczna jest dokładna weryfikacja tożsamości najemcy. Jest on zobowiązany do okazania wynajmującemu ważnego dowodu tożsamości w postaci paszportu bądź dowodu osobistego. Należy jednak mieć świadomość, iż zdarzają się oszustwa i najemcy mogą podszywać się pod osoby trzecie, posługując się skradzionym dokumentem. Sam właściciel nie ma wglądu do danych odnośnie konkretnego dokumentu tożsamości, więc jedynym sposobem na zabezpieczenie się przed tego rodzaju nieuczciwością jest podpisywanie umów najmu w kancelarii notarialnej. Notariusze mają dostęp do bazy dokumentów zastrzeżonych, dzięki czemu z łatwością zidentyfikują ewentualnych oszustów.

Umowa najmu okazjonalnego

Podpisanie umowy najmu u notariusza zabezpiecza właściciela lokalu przed trudnościami związanymi z eksmisją najemcy, który:

 • podejmuje się dewastacji nieruchomości,
 • postępuje w sposób niezgodny z warunkami umowy,
 • zakłóca spokój okolicznych mieszkańców,
 • zaprzestał płacenia czynszu i/lub rachunków za zużyte media,
 • nie wyprowadza się pomimo zakończenia okresu obowiązywania umowy.

W celu pełnej ochrony interesów właściciela w kancelarii notarialnej podpisuje się tzw. umowę najmu okazjonalnego, która różni się od tradycyjnej umowy najmu tym, iż najemca ma obowiązek wskazania adresu, pod którym zamieszka w przypadku eksmisji. Dodatkowo taka umowa zawiera załącznik w postaci aktu notarialnego będącego oświadczeniem najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i opuszczeniu lokalu po zakończeniu obowiązywania okresu najmu lub w sytuacji niestosowania się do warunków umowy. W przypadku nieuczciwości ze strony najemcy, tego rodzaju oświadczenie uzyskuje w sądzie klauzulę wykonalności, co daje właścicielowi lokalu prawo do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Umowę najmu okazjonalnego podpisuje się na okres oznaczony, lecz nie dłuższy niż 10 lat. Jej zawarcie wiąże się także z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego i odprowadzania podatku od przychodu uzyskanego z najmu nieruchomości.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."