• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

Chociaż spadek i darowizna są pojęciami stosowanymi zamiennie w mowie potocznej, nie oznaczają tego samego zjawiska. W świetle prawa, nie należy traktować ich jako tożsame, może to bowiem powodować poważne konsekwencje, przykładowo w chwili płacenia odpowiedniego podatku. Opis zarówno darowizny, jak i spadku można znaleźć w Kodeksie Cywilnym. W poniższym tekście przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy nimi oraz sytuacje, w których możemy je zastosować.

Różnice

Osoba, która chce komuś coś ofiarować ma prawo wyboru, jaki sposób jest do tego najbardziej atrakcyjny również w kontekście obowiązujących podatków. Spadek od darowizny, można odróżnić definiując moment ich otrzymania. Jeżeli dany majątek będzie przekazany za życia, przyjmie on formę darowizny. Z kolei, w przypadku uzyskania dóbr na skutek śmierci, a co za tym idzie realizacji testamentu mamy do czynienia ze zjawiskiem otrzymywania spadku.

W dużym uproszczeniu, spadek jest to po prostu pewien zbiór praw, a także obowiązków, które należą do spadkodawcy i które w momencie jego śmierci przechodzą na spadkobierców drogą dziedziczenia. Darowizną za to, określa się umowę zawieraną jedynie pomiędzy osobami żyjącymi, może obejmować działanie, lecz także zaniechanie działań (np.: niedochodzeniu roszczenia). Darowizna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dl starszych osób chcących przekazać nieruchomość, za którą opłacają czynsz najbliższym. Dzięki aktowi darowizny, członek rodziny posiada tytuł prawny do lokalu i po śmierci osoby starszej może z niego korzystać, jednak nie ma prawa wyrzucić z mieszkania jego pierwotnych właścicieli.

Otrzymywanie nieruchomości

Odróżnianie pojęcia spadku i darowizny okazuje się szczególnie znaczące w przypadku otrzymania od drugiej osoby nieruchomości oraz obrotu pieniędzmi, które zostały uzyskane dzięki sprzedaży darowanego domu lub mieszkania. Wynika to z faktu, iż każda czynność zbywania oraz nabywania nieruchomości powinna być zawierana w oparciu o odpowiedni akt notarialny, najlepiej z pomocą profesjonalnej kancelarii notarialnej.

Sprawa może być szczególnie skomplikowana, gdy spadkodawca nie płacił regularnie obowiązkowego podatku lub jego części. Urząd skarbowy może nie być skłonny do umorzenia odsetek, gdy osoba obdarowująca nie zadbała wcześniej o uiszczenie brakujących płatności oraz nie zachowała odpowiedniej formy aktu notarialnego. Dodatkowo, gdy otrzymany majątek zostanie potraktowany przez osobę obdarowaną jako spadek, a tymczasem będzie on darowizną, nie zostanie złożona deklaracja otrzymanej darowizny. W takiej sytuacji, niepotrzebnie zostaje znacząco podwyższony podatek od danej nieruchomości.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."