• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Co można przekazać w akcie darowizny?

Środki pieniężne lub wartościowe przedmioty można nabywać różnymi drogami. Zazwyczaj uzyskuje się je jako wynagrodzenie za wykonaną pracę, jednak niekiedy otrzymuje się także z innych powodów. Na przykład wskutek wygrania nagrody w jakimś konkursie lub wskutek przekazania darowizny. Warto przyjrzeć się szczególnie ostatniemu z tych sposobów uzyskiwania pieniędzy i innych materialnych bądź niematerialnych beneficjów.

Darowiznę najczęściej kojarzy się z przekazywaniem określonej kwoty pieniędzy. Kiedy dochodzi do takiego działania, dwie strony (darujący i obdarowywany) podpisują umowę, w której osoba dysponująca odpowiednią kwotą zobowiązuje się do wykonania przelewu. Za właściwy moment dokonania darowizny uznaje się chwilę, w której przelane pieniądze zostają zaksięgowane na rachunku bankowym obdarowanej osoby. To właśnie tę datę wpisuje się potem tam, gdzie jest to wymagane, na przykład w różnego rodzaju dokumentach poświadczających operacje finansowe.

Nie tylko pieniądze

Środki pieniężne nie są jednak jedynym, co może podlegać przekazywaniu w akcie darowizny. Działanie to może obejmować również konkretne, wartościowe przedmioty. Chodzi tu między innymi o sprzęt elektroniczny czy pojazdy takie jak samochód. Darowiźnie podlegają również nieruchomości takie jak mieszkania czy domy.

Darować da się jednak nie tylko to, co ma postać rzeczową, lecz również to, co ma charakter niematerialny. W tym przypadku mowa jest chociażby o prawach do czegoś lub o umorzeniu zobowiązania. Tak więc darowizny nie dotyczą tylko nieruchomości jako własności, lecz obejmują także prawa do wynajmu czy do użytkowania lokalu. Takie postawienie sprawy znacznie poszerza zaś zakres darowizny. Inne typy praw, których może ona dotyczyć, to chociażby prawo autorskie czy prawo przechodu przez nieruchomość.

Wreszcie darowiznę można wykorzystać do tego, aby umorzyć zobowiązanie finansowe takie jak dług. Przykładowo da się spłacić kredyt za członka rodziny, jednocześnie nie żądając od niego zwrotu pieniędzy. To zdecydowanie korzystne rozwiązanie, które może się sprawdzić w wielu przypadkach.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."