• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Praca notariusza obejmuje wiele istotnych dziedzin, takich jak akty notarialne, testamenty, protokoły czy akty poświadczenia dziedziczenia. Za swoją pracę notariusz pobiera wynagrodzenie, jednak często nie jest to jedyna opłata, jaką musimy u niego uiścić. Co składa się na resztę opłat?

Taksa notarialna – ile może wynosić?

Taksa notarialna to inaczej wynagrodzenie pobierane przez notariusza za wykonane czynności. Zwykle jest ona zależna od rodzaju wykonywanej usługi, a od zarobionej kwoty notariusz musi oczywiście odprowadzić podatek dochodowy. Wysokość taksy notarialnej nie jest jednak zależna tylko od notariusza. Maksymalną wysokość tych stawek określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku. Często wynagrodzenie notariusza zależy od wartości przedmiotu czynności, na przykład zakupionej nieruchomości. Przykładowo dla mienia o wartości od 60 000 zł do 1 000 000 zł maksymalna stawka wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

Pozostałe opłaty uiszczane u notariusza

Jak już wspomnieliśmy, sama taksa notarialna zazwyczaj nie jest jedyną opłatą, jaką musimy uiścić, korzystając z usług notariusza. Pozostałe opłaty najczęściej dotyczą podatków lub opłat sądowych. Na przykład kupując nieruchomość, będziemy musieli zapłacić u notariusza następujące opłaty:

 • taksa notarialna;
 • podatek VAT od wynagrodzenia notariusza;
 • opłata sądowa za wpis własności w księdze wieczystej;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wyżej wymienione podatki i opłaty sądowe to opłaty, które notariusz jest zobligowany pobrać od klienta, a następnie odprowadzić do właściwego sądu bądź Urzędu Skarbowego. Co więcej, notariusz ponosi odpowiedzialność za pobieranie tych opłat. Oznacza to, że gdyby omyłkowo tego nie zrobił, musiałby pokryć te koszty z własnych środków. Pobieranie dodatkowych opłat jest obowiązkiem ustawowym notariusza, od którego nie otrzymuje on dodatkowego wynagrodzenia.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."