• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Na czym polega poddanie się egzekucji?

Zadaniem aktu o poddaniu się egzekucji jest to, że w razie niewypełnienia zobowiązania wynikającego z umowy, dłużnik decyduje się poddać przymusowej egzekucji.

Co oznacza dobrowolne poddanie się egzekucji?

Zdarzają się sytuacje, w których dłużnik mimo upomnień, nie realizuje swojego zobowiązania. Wierzyciel nie ma możliwości samodzielnie wyegzekwować spłaty długu, jedyne co mu pozostaje, to wytoczenie przed sądem powództwa. Dopiero mając prawomocny tytuł egzekucyjny, będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia. Jednak postępowanie sądowe nie zawsze jest gwarantem korzystnego rozstrzygnięcia, niejednokrotnie też pochłania wiele czasu i pieniędzy. Można uniknąć tych kłopotów, wybierając mniej skomplikowane rozwiązanie, jakim jest sporządzenie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, wówczas strona z własnej woli decyduje się poddać egzekucji w razie niewypełnienia zobowiązania wynikającego z konkretnej umowy.

Kiedy warto sporządzić akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji najczęściej sporządza się przy umowach dotyczących wynajmu lokalu, sprzedaży nieruchomości czy udzielenia kredytu bankowego. Oświadczenie takie zawsze jest związane z konkretną, istniejącą umową, nie można takiego aktu sporządzić bez umowy. Niejednokrotnie koniecznym warunkiem zawarcia umowy najmu czy kredytu jest złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Odmowa złożenia takiego oświadczenia powoduje rezygnację z zawarcia umowy przez kontrahenta. W kancelarii notarialnej Anny Karczewskiej uzyskamy pomoc prawną w tym zakresie. Rolą notariusza, jest między innymi wyjaśnienie dłużnikowi, jakie są skutki prawne takiego oświadczenia. Bardzo ważne jest to, że oświadczenie musi być dobrowolne i wynikać z woli strony, która zobowiązuje się do przymusowej egzekucji. Jeśli wierzyciel uzależnia zawarcie umowy od sporządzenia takiego oświadczenia, to umowa staje się skuteczna dopiero po jego sporządzeniu.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."