• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jak sporządza się intercyzę?

Zawieranie związku małżeńskiego to moment, w którym kwestie finansowe liczą się najmniej. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy z małżonków ma swoje zobowiązania finansowe lub majątek, który wnosi do takiego formalnego związku. Można to jednak zmienić przy pomocy intercyzy. Czym ona jest i jak ją sporządzić?

Czym jest intercyza?

Intercyza to umowa pomiędzy małżonkami lub przyszłymi małżonkami – można ją bowiem sporządzić zarówno przed jak i już po ślubie. Ma ona na celu uregulowanie kwestii wspólności lub rozdzielności majątkowej. Bez podpisania intercyzy, w momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Dlatego osoby, które zawierają między sobą taką umowę, mogą przy jej pomocy rozszerzyć wspólność ustawową lub ograniczyć ją, ale także ustanowić rozdzielność ustawową. Takie rozwiązanie oznacza, że każdy ze współmałżonków będzie miał swój odrębny majątek, co jest dużym ułatwieniem w przypadku ewentualnego rozwodu.

Intercyza jako akt notarialny

Choć intercyza jest umową pomiędzy dwoma osobami, nie mogą one jej zawrzeć wyłącznie na osobności, spisując ją samodzielnie. Tak sporządzona intercyza jest nieważna. Jest ona aktem prawnym, zatem, aby prawidłowo sporządzić umowę intercyzy, należy udać się do kancelarii notarialnej. Przed notariuszem powinni stawić się małżonkowie lub osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński wraz ze swoimi dowodami osobistymi i skróconym aktem małżeństwa (jeśli już są po ślubie) oraz decyzją co do tego, jak mają się kształtować ich sprawy majątkowe po ślubie. Jeśli ustalenia te będą zgodne z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, notariusz sporządzi umowę o określonej treści, a małżonkowie złożą pod nią swoje podpisy.

Obowiązkiem notariusza w przypadku sporządzenia umowy intercyzy jest upewnienie się, czy osoby, które chcą ją zawrzeć, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgadzają się co do ustaleń intercyzy. Ponadto, notariusz wyjaśni wszelkie niejasności w tej kwestii oraz poinformuje o ograniczeniach prawnych, które uniemożliwiają zawarcie pewnych zapisów w takiej umowie.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."