• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Na czym polega zachowek?

Choć teoretycznie osoba, która decyduje o rozdziale swojego spadku, ma prawo rozporządzać spadkiem, jak chce, w rzeczywistości istnieją pewne nałożone przez prawo ograniczenia w tym zakresie. Ich celem nie jest jednak uprzykrzenie życia, a właściwie już pośmiertnego losu właściciela majątku, tylko odpowiednie zabezpieczenie rodziny zmarłego.

Domyślnie obowiązuje taka zasada, że pierwsi w kolejności do dziedziczenia majątku są najbliżsi krewni zmarłej osoby. Jeżeli właściciel danego majątku nie pozostawi testamentu, to do spadku stosują się ustawowe zasady, które w naturalny sposób uprzywilejowują rodzinę. Zmarły może jednak mieć też taką wolę, aby wcale nie obdarzać bliskich pozostałościami swojego majątku. Zamiast tego jego celem może być przekazanie pieniędzy czy nieruchomości niezwiązanej z rodziną osobie, czy jakiejś organizacji, na przykład charytatywnej. Możliwość taka oczywiście istnieje, wynika ona wprost z prawa do samodzielnego rozporządzania swoim majątkiem. W sytuacji, w której rodzina nie otrzymuje spadku, jej byt mógłby być jednak zagrożony. Dlatego istnieje zachowek, który ma za zadanie zabezpieczać interesy krewnych zmarłego.

Zachowek – ile wynosi i kto może go dostać

Zachowek jest po prostu pewną kwotą pieniędzy, która musi zostać wypłacona krewnym zmarłego niezależnie od tego, czy zostali oni uwzględnieni w testamencie, czy też nie. Wysokość tego świadczenia zależy generalnie rzecz biorąc od tego, jaka jest wyjściowa kwota spadku, oraz od tego, jakie są potrzeby poszczególnych krewnych zmarłego. Przykładowo jeśli ktoś z bliskich nieboszczyka jest trwale niezdolny do pracy i nie może w związku z tym sam na siebie zarabiać, może mu przysługiwać większa kwota niż w sytuacji, w której byłby całkowicie samodzielny.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zachowek jest ograniczony do tych osób, które są najbliżej spokrewnionych ze zmarłym. Chodzi tu o rodziców, dzieci, małżonków czy wnuki. W związku z tym nie ma co liczyć na to, że do kieszeni wpadnie trochę grosza, jeśli jest się tylko szwagrem czy kuzynem.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."