• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jaka jest kolejność dziedziczenia?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego spadek po zmarłym można przyjąć lub odrzucić. Jak jest kolejność dziedziczenia?

Jaka jest kolejność dziedziczenia?

Podział majątku po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu, odbywa się zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego. Pierwszeństwo w dziedziczeniu spadku ma małżonek i dzieci spadkodawcy. Przy czym małżonkowi musi przypaść co najmniej ¼ spadku. Mowa tu oczywiście o współmałżonku pozostającym w związku małżeńskim. Jeśli przed śmiercią spadkodawcy sąd orzekł rozwód lub separacje, spadek się nie należy. Natomiast jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, majątek dzielony jest między małżonka a rodziców zmarłego. W tym podziale małżonkowi przypada ½ udziału w spadku. Natomiast jeśli spadkodawca posiadał dzieci, ale w chwili podziału spadku już nie żyją, wówczas spadek dzielony się między małżonka a wnuki zmarłego. Jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, a jego rodzice nie żyją, wówczas majątek dzieli się między małżonka oraz rodzeństwo zmarłego. W przypadku braku dzieci małżonka oraz rodziców zmarłego spadek dzielony jest między rodzeństwo zmarłego.   

Spadek przyjąć czy odrzucić?

Spadek można przyjąć w całości, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić. Odrzucenie spadku musi nastąpić do 6 miesięcy po śmierci spadkodawcy. Jeśli w tym czasie tego nie uczynimy, jest to jednoznaczne, iż przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiadamy za ewentualne długi do wysokości majątku. W celu odrzucenia spadku należy złożyć oświadczenie przed sądem lub u notariusza. Niezbędne jest osobiste stawiennictwo, składa się je po śmierci spadkodawcy. Dokumentami wymagającymi do odrzucenia spadku jest akt zgony spadkodawcy oraz dowód osobisty spadkobiercy. Jeśli jeden ze spadkobierców składa wniosek o odrzucenie spadku, przechodzi on na pozostałych członków rodziny, w kolejności jak przy dziedziczeniu ustawowym. Spawy o stwierdzenie nabycia spadku lub jego odrzucenie prowadzi np. Kancelaria Anny Karczewskiej.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."