• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Kiedy można podważyć testament?

Testament ma wyrazić ostatnią wolę testatora, czyli spadkodawcy, dotyczącą rozporządzenia jego majątkiem na wypadek śmierci. Można sporządzić go własnoręcznie, u notariusza lub w sytuacji, gdy spadkodawca nie może sam go sporządzić samodzielnie, w towarzystwie urzędnika i dwóch świadków. Z reguły zapisy w testamencie są ponad przepisami prawa dotyczącymi dziedziczenia. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy testament można podważyć.

Sporządzanie testamentu – najważniejsze informacje

Do najczęściej sporządzanych testamentów zaliczamy te przygotowane własnoręcznie lub w towarzystwie notariusza. Szczególnie ten drugi rodzaj uważany jest za najbezpieczniejszy sposób rozdzielenia majątku i dóbr pomiędzy bliskich i znajomych spadkodawcy, gdyż sporządzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i wciągnięty zostaje do właściwego rejestru.

Aby dokument był ważny, spadkodawca musi być zdolny do jego przygotowania: być pełnoletni, nie być ubezwłasnowolnionym, a jego stan zdrowia i wola powinny umożliwiać jasne przedstawienie jego woli. Zdarzają się jednak sytuacje, że spadkobiercy chcą unieważnić dokument, co mogą uczynić na drodze sądowej lub u notariusza.

W jakiej sytuacji może dojść do podważenia i unieważnienia testamentu?

Przyjmuje się, że testament jest nieważny, gdy został sporządzony w nieodpowiedni sposób (brak dat, podpisów, własnoręcznego pisma), ale również, kiedy spadkodawca sporządził dokument:

 • pod wpływem groźby ze strony osób trzecich,
 • w wyniku wprowadzenia w błąd przed osoby trzecie,
 • w stanie uniemożliwiającym rzeczowe decyzje: cierpiąc na chorobę psychiczną, czy będąc ofiarą szantażu.

Podważyć można wszystkie rodzaje testamentów, a ten napisany własnoręcznie najłatwiej. Łatwiej wykazać, że jego właściciel nie był świadomy podczas jego spisywania. Trudniej podważyć testament notarialny, gdyż notariusz zadbał o poprawne sporządzenie dokumentu i miał on okazję sprawdzić stan psychiczny oraz zrozumienie sytuacji, w jakiej znajdował się testator w chwili przygotowywania testamentu.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."