• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

W jakich sytuacjach niezbędne jest notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Zasadniczo do dziedziczenia dochodzi z mocy prawa w momencie otwarcia spadku, co następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednak ze względów praktycznych uzasadnione jest uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Dzięki temu spadkobierca posiada dokument potwierdzający jego prawo do spadku, którym może legitymizować się np. w stosunku do osób trzecich.

Akt poświadczenia dziedziczenia: nieobowiązkowy, ale pomocny

Podkreślić należy, że zgodnie z przepisami prawa nie ma obowiązku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza czy składania wniosku o wdrożenie postępowania przed sądem. Jednak uzyskanie takiego poświadczenia leży w interesie spadkodawcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym osoba, która uzyskała taki dokument, jest w świetle prawa uznawana za spadkobiercę. Bez aktu poświadczenia dziedziczenia (lub orzeczenia sądowego) nie będzie możliwości wykazania swoich praw do spadku po zmarłym. To z kolei może utrudnić lub nawet uniemożliwić dochodzenia należności od dłużnika spadkodawcy.

Dokument ten jest też potrzebny do załatwienia wielu kwestii formalnych związanych z nabyciem dóbr i nieruchomości. Na jego podstawie można np. zmienić wpis w księdze wieczystej czy uaktualnić informacje o właścicielu mieszkania lub działki. W ten sposób można też udowodnić, że spadkobierca ma prawo do danej nieruchomości jako jej właściciel (np. w przypadku chęci sprzedaży).

Jak sporządzić notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Jeśli chcesz sporządzić notarialne poświadczenie dziedziczenia, zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Krakowie. Przeprowadzimy cię przez całą procedurę sprawnie i szybko. Cały proces trwa znacznie krócej niż w przypadku postępowań sądowych, nie trzeba też składać wniosku w sądzie właściwym do miejsca zamieszkania spadkodawcy.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."