• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jakie czynności wykonują notariusze?

Notariusze to prawnicy, którzy mają szczególne kompetencje w zakresie przygotowywania i uwierzytelniania dokumentów. W Polsce czynności notarialne są wykonywane przez notariuszy, którzy działają na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

Przekazywanie własności nieruchomości

Jedną z najważniejszych czynności notarialnych, jaka wykonywana jest powszechnie również w naszej kancelarii notarialnej w Krakowie, jest sporządzanie aktu przeniesienia własności nieruchomości, który jest obligatoryjny w przypadku sprzedaży bądź darowizny nieruchomości. Notariusz przygotowuje umowę na podstawie zgłoszenia klienta oraz danych z książki wieczystej, sprawdza tożsamość stron oraz ich zdolność prawną do dokonania transakcji. Sporządzony przez notariusza akt przeniesienia własności musi być również zarejestrowany w księdze wieczystej, co jest warunkiem koniecznym do zmiany właściciela nieruchomości.

Spisywanie testamentów i zachowek

Notariusze sporządzają również testamenty, które są jednym z podstawowych dokumentów określających przeniesienie majątku po śmierci osoby. Testament notarialny ma formę aktu notarialnego, a jego treść jest ustalana przez testatora. W przypadku rezygnacji z zachowku, notariusz sporządza stosowne oświadczenie, które musi być podpisane przez zainteresowaną osobę. Przechowywanie testamentu notarialnego jest również obowiązkiem notariusza, który gwarantuje jego bezpieczne przechowywanie i dostępność dla zainteresowanych osób po śmierci testatora.

Ustalanie umów spółek

Czynności notarialne obejmują także sporządzanie umów spółek, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjne (S.A.) czy spółki komandytowe (sp.k.). Notariusz przygotowuje umowę na podstawie zgłoszenia klienta oraz sprawdza tożsamość i zdolność prawną założycieli do dokonania transakcji. W umowie zawierane są wszelkie warunki funkcjonowania spółki, takie jak przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, sposób reprezentacji czy podział zysków i strat między wspólników. Ponadto, notariusz dokonuje rejestracji spółki w odpowiednim rejestrze sądowym, co jest warunkiem rozpoczęcia działalności przez spółkę.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."