• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Różnice pomiędzy spadkiem a zachowkiem

W życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym musi zmierzyć się z kwestią dziedziczenia. W takich sytuacjach często pojawiają się pytania dotyczące różnic pomiędzy spadkiem a zachowkiem. I choć oba pojęcia dotyczą udziału w spadku, zdecydowanie różni je to, komu przysługują oraz w jaki sposób można się o nie ubiegać. Chcesz poznać te różnice? Przeczytasz o nich w niniejszym artykule.

Co różni spadek od zachowku?

Spadek to ogół praw i obowiązków przysługujących zmarłemu, które przechodzą na jego następców prawnych w chwili jego śmierci. Spadek, w Krakowie rozdysponowany np. w ramach testamentu notarialnego sporządzonego w naszej kancelarii, obejmuje zarówno majątek zmarłego (np. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe), jak i jego długi. Przyjęcie spadku może nastąpić w drodze dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub umownego.

Zachowek natomiast to instytucja mająca na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub nie otrzymali należnego im udziału w spadku. Zachowek jest świadczeniem pieniężnym, które ma zrekompensować pominiętym spadkobiercom ich prawa do części spadku. Warto zaznaczyć, że zachowek nie stanowi samodzielnego tytułu do dziedziczenia, lecz jest jedynie roszczeniem wobec spadkobierców.

Kto może dostać spadek, a kto zachowek?

Spadek przysługuje przede wszystkim spadkobiercom ustawowym, czyli najbliższym krewnym zmarłego. W pierwszej kolejności są to małżonek oraz dzieci zmarłego. Jeżeli nie ma dzieci, to spadek przypada rodzicom, rodzeństwu i dalszym krewnym. Spadkobiercą może być również osoba wskazana w testamencie lub umowie spadkowej. Zachowek przysługuje tylko określonym osobom, którym ustawa przyznaje status tzw. uprawnionych do zachowku. Są to małżonek, dzieci oraz rodzice zmarłego. Warto podkreślić, że uprawnienie do zachowku nie jest automatyczne - osoba uprawniona musi wystąpić z żądaniem zapłaty zachowku do osoby zobowiązanej, a jeśli to nie przyniesie rezultatów, może skierować sprawę do sądu.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."