• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

W życiu każdego zdarzają się sytuacje, w których nie można osobiście uczestniczyć w ważnych czynnościach prawnych. W takich przypadkach przychodzi z pomocą pełnomocnictwo notarialne, które umożliwia ustanowienie pełnomocnika, reprezentującego interesy konkretnej osoby. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, wyjaśniając istotę pełnomocnictwa notarialnego, jego rodzaje oraz sposób jego udzielenia i odwołania.

Istota pełnomocnictwa notarialnego

Pełnomocnictwo notarialne to akt prawny, dzięki któremu osoba fizyczna lub prawna może przekazać swoje uprawnienia do uczestniczenia w określonych czynnościach prawnych na rzecz innego podmiotu. Pełnomocnik, czyli osoba upoważniona przez mocodawcę, działa w imieniu i na rzecz tego ostatniego, co oznacza, że wszelkie skutki prawne wynikające z czynności dokonanych przez pełnomocnika przypisane są bezpośrednio mocodawcy.

Rodzaje pełnomocnictw notarialnych

Pełnomocnictwa notarialne można podzielić na kilka rodzajów ze względu na zakres uprawnień przekazanych pełnomocnikowi oraz formę udzielenia pełnomocnictwa. Wyróżniamy między innymi pełnomocnictwo ogólne, szczególne i substytucyjne.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy we wszystkich czynnościach prawnych związanych z określoną dziedziną prawa lub konkretnym majątkiem. Pełnomocnictwo szczególne dotyczy natomiast jednej lub kilku ściśle określonych czynności prawnych. Pełnomocnictwo substytucyjne z kolei pozwala pełnomocnikowi na powierzenie wykonania czynności prawnych innemu pełnomocnikowi, co jest szczególnie przydatne w przypadku, gdy pierwotny pełnomocnik nie może osobiście uczestniczyć w danej czynności prawnej.

Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa notarialnego

Pełnomocnictwo notarialne udzielane jest w formie aktu notarialnego, co oznacza, że musi zostać sporządzone przez notariusza. Mocodawca powinien zgłosić się np. do kancelarii notariusza w Krakowie w celu sporządzenia odpowiedniego dokumentu, który będzie zawierał istotne informacje dotyczące zakresu uprawnień pełnomocnika oraz określał ewentualne ograniczenia w jego działaniach.

Takie pełnomocnictwo notarialne może zostać odwołane w każdym momencie przez mocodawcę. W tym celu należy sporządzić kolejny akt notarialny, który będzie zawierał klauzulę o odwołaniu pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo wygasa w przypadku śmierci mocodawcy, a także w sytuacji, gdy czynność prawna, do której udzielono pełnomocnictwa, zostanie wykonana.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."