• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jak odrzucić spadek?

Powodów do odrzucenia spadku może być wiele, nie każdy jednak wie, jak wygląda ta praktyka w rzeczywistości. O tym, kiedy najczęściej korzysta się z takiej możliwości oraz jakich formalności trzeba dopełnić, by doszło do odrzucenia spadku po zmarłym, piszemy w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Kiedy najczęściej rozważa się odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku jest najczęściej rozważane w sytuacjach, gdy wartość długów związanych ze spadkiem przewyższa wartość majątku. Przyjęcie takiego spadku mogłoby prowadzić do odpowiedzialności za długi spadkodawcy na równi z własnymi zobowiązaniami. Warto również pamiętać, że odrzucenie spadku może być rozważane w przypadku, gdy spadek jest obciążony uciążliwymi warunkami lub gdy spadek nie jest atrakcyjny ze względu na inne okoliczności, takie jak na przykład konflikty rodzinne czy problemy z zarządzaniem nieruchomościami.

Jak w praktyce wygląda odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku może odbyć się na dwa sposoby - poprzez złożenie oświadczenia przed sądem lub przed notariuszem. W przypadku odrzucenia spadku przed sądem należy złożyć pisemne oświadczenie w formie aktu notarialnego lub pod rygorem nieważności, w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Odrzucenie spadku w Krakowie przed notariuszem jest szybszym i prostszym rozwiązaniem, ponieważ nie wymaga udziału sądu. Wystarczy zgłosić się do kancelarii notarialnej i złożyć stosowne oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie spadku przed notariuszem wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów aktu notarialnego.

Co różni odrzucenie spadku od zrzeczenia się dziedziczenia?

Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia to dwie różne czynności prawne, które mają odmienne skutki. Odrzucenie spadku polega na nieprzyjęciu go w ogóle, co sprawia, że spadek przechodzi na kolejnych spadkobierców lub, jeśli nie ma ich więcej, na Skarb Państwa. W przypadku odrzucenia spadku nie dochodzi do żadnej zmiany w kolejności dziedziczenia ani nie wpływa to na prawa innych spadkobierców.

Zrzeczenie się dziedziczenia natomiast polega na dobrowolnym przekazaniu swojego prawa do spadku na rzecz innego spadkobiercy lub osoby wskazanej przez zrzekającego się. Taka czynność wymaga zgody obdarowanego oraz spełnienia formalności przewidzianych przez prawo, takich jak zawarcie umowy darowizny. Zrzeczenie się dziedziczenia może mieć wpływ na kolejność dziedziczenia oraz na prawa pozostałych spadkobierców, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem takiej decyzji.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."