• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza

Umowy przedwstępne szczególną funkcję spełniają w przypadku obrotu nieruchomościami. Polskie prawo nie wymaga przygotowania umowy w formie aktu notarialnego, jednakże sporządzenie jej w ten sposób będzie miało ogromne znaczenie, jeśli jedna ze stron uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Daje ona stronie zainteresowanej zawarciem umowy właściwej uprawnienia do dochodzenia zwarcia umowy przyrzeczonej, a nawet przymusowego doprowadzenia do zawarcia takiej umowy przez Sąd.

Co powinno znaleźć się w umowie przedwstępnej sprzedaży

Na umowę przedwstępną składa się wiele elementów. Konieczne jest zapisanie daty i miejsca jej zawarcia, a także informacje o stronach, które je pospisują. Stronami mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na mocy prawa zyskały zdolność prawną. W przypadku osób fizycznych konieczne są podstawowe dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu PESEL. W umowie przedwstępnej muszą znaleźć się również informacje o przedmiocie umowy sprzedaży. Musi być on szczegółowo opisany, aby nie było żadnych wątpliwości, co do jego identyfikacji. Ponadto powinny znaleźć się w niej informacje o cenie sprzedaży oraz terminie zawarcia umowy przyrzeczonej.  Jeśli taki termin nie został ustalony, zgodnie z brzmieniem art. 389 § 2 k.c., jeśli termin nie został oznaczony, umowa przyrzeczona powinna być zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy. Jeśli obie strony uprawnione do tego żądania, wówczas strony wiąże termin wyznaczony przez tą, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. W umowie przedwstępnej powinny znaleźć się także informacje o wpłaceniu zadatku lub zaliczki. Warto zauważyć rozróżnienie między zadatkiem, a zaliczką. Zadatek zabezpiecza wykonanie umowy i pełni funkcję kary umownej, a zaliczka jest jedynie częścią zapłaconej ceny przedmiotu umowy sprzedaży. Zaliczka jest zawsze zwrotna. Umowa przedwstępna musi zostać podpisana przez obie strony. Aby mieć pewność, że zostały zawarte w niej wszelkie konieczne ustalenie, najbezpieczniej podpisać ją u notariusza w formie aktu notarialnego.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."