• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jak sporządzić testament

Warto zwrócić uwagę, że sprawy o dziedziczenie ustawowe często ciągną się latami. W Polsce wciąż trwa przekonanie, iż testament powinien być sporządzony tuż przed śmiercią. Tymczasem na Zachodzie i w USA spisanie własnej woli jest o wiele częstsze i coraz powszechniejsze nawet wśród osób, które dopiero co osiągnęły pełnoletniość. Pamiętajmy, że testament zawsze można dowolnie zmieniać i modyfikować. Wartości prawnej nabiera on dopiero po naszej śmierci.

Jaką formę powinien przyjąć testament i co powinien zawierać

Istnieją trzy podstawowe sposoby przygotowywania testamentu. Pierwszym jest testament notarialny, sporządzony u notariusza w formie aktu notarialnego, drugim – testament własnoręczny. Jak sama nazwa wskazuje musi on być od początku do końca spisany odręcznie. Wydruk komputerowy opatrzony jedynie podpisem nie jest uznawany w świetle prawa. Spadkodawca może także sporządzić testament w  obecności 2 świadków - w przypadku testamentu ustnego świadkami muszą być wójt (burmistrz, prezydent), starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego. Mają oni obowiązek spisania ostatniej woli w formie protokołu z podaniem daty jego sporządzenia. W przypadku obawy rychłej śmierci albo wskutek okoliczności szczególnych zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub utrudnione można oświadczyć ostatnią wolę w jednoczesnej obecności co najmniej 3 świadków, którzy potem spiszą to oświadczenie przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty sporządzania pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo trzej świadkowie. Z treści testamentu powinno jasno wynikać, że jest to zapis ostatniej woli. Spadkodawca w testamencie musi wskazać spadkobierców oraz w jakich częściach dziedziczą majątek spadkowy. Jeżeli spadkodawca chce zapisać konkretne składniki majątkowe poszczególnym osobom to w testamencie znajdą się bądź zwykłe zapisy bądź zapis windykacyjny. Przy czym testament zawierający zapis windykacyjny musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. W testamencie konieczne jest zawarcie daty sporządzenia i podpisu spadkodawcy.

Dlaczego testament warto sporządzić u notariusza

Dzięki sporządzeniu testamentu notarialnego w formie aktu notarialnego możemy być pewni, co do poprawności jego zapisu, zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa przechowywania. Przed pojawieniem się u notariusza warto doinformować się, jakie dokumenty będą konieczne do przygotowania aktu. Dokument przechowywany jest 10 lat w kancelarii, a po tym okresie lub po likwidacji kancelarii przekazuje się go do właściwego dla siedziby kancelarii notarialnej notariusza Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."