• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jak ustanowić rozdzielność majątkową

Ustalenie rozdzielności majątkowej nie wyłącza jednak wspólnego nabywania przez małżonków np. mieszkania czy samochodu. Przedmioty te należą wówczas do obojga zainteresowanych w oparciu o zasadę współwłasności. Każde z małżonków ma prawo do określonego wcześniej udziału w nabytej rzeczy i może swobodnie dysponować przysługującą mu częścią przedmiotu nabytego. Rozdzielność majątkowa może zostać ustalona przed lub w trakcie trwania małżeństwa. W tym celu należy udać się do notariusza i spisać umowę majątkową małżeńską.

Wspólnota majątkowa

Jeżeli małżonkowie nie podpiszą przed ślubem umowy rozdzielności majątkowej /intercyzy/ w ich małżeństwie obowiązywać będzie ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków. Do wspólności nie wchodzą przedmioty nabyte w drodze darowizn bądź spadków. Ponadto każdy z małżonków, niezależnie od tego w jakim stopniu przyczynia się do powiększenia majątku, ma w nim taki sam udział. Współcześnie rozdzielność majątkową ustala się z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również dlatego, że w niektórych sytuacjach krzywdzący dla małżonka jest stan, w którym do majątku stworzonego głównie bądź jedynie w wyniku jego pracy, ma swój udział również współmałżonek, który nie zajmuje się sprawami rodzinnymi, a wspólne środki wydaje jedynie na swoje cele.

Ustanowienie rozdzielczości

Ustanowienie rozdzielczości majątkowej może nastąpić w drodze podpisania stosownej umowy lub w trakcie postępowania sądowego. W przypadku umowy, musi być ona spisana w formie aktu notarialnego. Ze względu, iż umowa jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej w tym trybie możliwe jest tylko wtedy gdy małżonkowie są zgodni, co do jej ustaleń. Jednakże rozpatrując tę kwestię pod kątem niewłaściwego postępowania małżonka, z reguły trzeba sięgnąć po środki sądowe. Tak ustalona rozdzielność określana jest mianem ustroju przymusowego.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."