• notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Jak ustanowić rozdzielność majątkową

Ustalenie rozdzielności majątkowej nie wyłącza jednak wspólnego nabywania przez małżonków np. mieszkania czy samochodu. Przedmioty te należą wówczas do obojga zainteresowanych w oparciu o zasadę współwłasności. Każde z małżonków ma prawo do określonego wcześniej udziału w nabytej rzeczy i może swobodnie dysponować przysługującą mu częścią przedmiotu nabytego. Rozdzielność majątkowa może zostać ustalona przed lub w trakcie trwania małżeństwa. W tym celu należy udać się do notariusza i spisać umowę majątkową małżeńską.

Wspólnota majątkowa

Jeżeli małżonkowie nie podpiszą przed ślubem umowy rozdzielności majątkowej /intercyzy/ w ich małżeństwie obowiązywać będzie ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków. Do wspólności nie wchodzą przedmioty nabyte w drodze darowizn bądź spadków. Ponadto każdy z małżonków, niezależnie od tego w jakim stopniu przyczynia się do powiększenia majątku, ma w nim taki sam udział. Współcześnie rozdzielność majątkową ustala się z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również dlatego, że w niektórych sytuacjach krzywdzący dla małżonka jest stan, w którym do majątku stworzonego głównie bądź jedynie w wyniku jego pracy, ma swój udział również współmałżonek, który nie zajmuje się sprawami rodzinnymi, a wspólne środki wydaje jedynie na swoje cele.

Ustanowienie rozdzielczości

Ustanowienie rozdzielczości majątkowej może nastąpić w drodze podpisania stosownej umowy lub w trakcie postępowania sądowego. W przypadku umowy, musi być ona spisana w formie aktu notarialnego. Ze względu, iż umowa jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej w tym trybie możliwe jest tylko wtedy gdy małżonkowie są zgodni, co do jej ustaleń. Jednakże rozpatrując tę kwestię pod kątem niewłaściwego postępowania małżonka, z reguły trzeba sięgnąć po środki sądowe. Tak ustalona rozdzielność określana jest mianem ustroju przymusowego.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."