• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
testament u notariusza

Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza

Warto podkreślić, że osoba, która chce sporządzić testament powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych, czyli mieć ukończone 18 lat i brak ubezwłasnowolnienia. Ponadto testamentu nie można sporządzić przez przedstawiciela ustawowego czy pełnomocnika. Innymi słowy rodzic nie może sporządzić testamentu w imieniu swojego małoletniego dziecka. Kolejnym warunkiem jest to, że osoba spisująca testament powinna być świadoma, że jej zachowanie spowoduje skutek w postaci sporządzenia testamentu i mieć wolę jego sporządzenia. Trzeba pamiętać także, że dokument musi być sporządzony w jednej z przewidzianych w prawie form testamentu. W innym wypadku nie może być on uznany.

Jak sporządzić testament

Testament można sporządzić na trzy sposoby: własnoręcznie, z udziałem notariusza oraz przed wójtem, sekretarzem gminy czy też kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Mimo że najwygodniejszą formą sporządzania testamentu jest własnoręczne jego spisanie ma on wiele mankamentów, z których największy, jest fakt, że spadkobiercy mogą podważyć jego autentyczność. Dodatkowo  podczas jego sporządzania można zapomnieć o ważnym elemencie, którego brak może być podstawą do jego unieważnienia. Uniknięcie takich problemów jest możliwe, kiedy akt ostatniej woli sporządzany jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Dzięki temu istnieje pewność, że dokument zostanie prawidłowo i precyzyjnie spisany co uniemożliwi próby jego obalenia.

Zalety testamentu notarialnego

Powyżej wymieniona zaleta nie jest jedyną, która charakteryzuje testament notarialny. Kolejnym jest wyznaczenie obowiązków dla spadkobierców. Wynika to z faktu, że testament notarialny ma szeroki wachlarz instrumentów prawnych, których specyfikę wyjaśni notariusz i dobierze dla nas najlepsze rozwiązania. W formie tegoż aktu notarialnego można zawrzeć np. zapisy i polecenia obciążające spadkobierców określonymi świadczeniami czy zadaniami do wykonania. Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo przechowywania testamentu, który pozostaje w kancelarii.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."