• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
 akt notarialny

Akt notarialny – co musi zawierać i kto może go sporządzić?

Informacje te znajdziemy w ustawie z 14 lutego 1991 roku Prawo notarialne. Ta sama ustawa definiuje akt notarialny jako dokument urzędowy potwierdzający wyrażenie woli. Ponadto w polskim systemie prawnym ustawodawca wymaga formy aktu notarialnego do zachowania ważności niektórych czynności prawnych.  Akt notarialny to czynność zajmująca centralne miejsce wśród zadań notarialnych. Jego specyfika jest fakt, że może być on sporządzony wyłącznie przez notariusza.

Co musi zawierać akt notarialny

W akcie notarialnym powinno znaleźć się kilka obowiązkowych zapisów. Należą do nich dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu notarialnego, a nawet, kiedy żądają tego strony – godzinę i minutę rozpoczęcia jego spisania. Konieczne jest także zawarcie informacji o miejscu sporządzenia aktu. W każdym akcie notarialnym musi znaleźć się również imię, nazwisko oraz siedziba kancelarii notariusza, a jeśli akt sporządzany jest przez zastępcę musi znaleźć się w nim dodatkowo imię i nazwisko zastępcy. W kolejnej części muszą znaleźć się imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę oraz siedzibę odrób prawnych lub innych podmiotów, które biorą udział w akcie. Ponadto umieszcza się w nim oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły podczas spisywania aktu, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany, podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu, a także podpis notariusza.

Kto może sporządzić akt notarialny

Akt notarialny może sporządzić jedynie notariusz, jako osoba zaufania publicznego. W szczególnych przypadkach i tylko pod warunkiem uzyskania od ministra sprawiedliwości upoważnienia na piśmie wydanego na wniosek ministerstwa spraw zagranicznych akty notarialne może sporządzać również polski konsul.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."