• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
umowa darowizny

Na czym polega umowa darowizny

Darowizna jest umową, którą zawiera się przed notariuszem. W wielu przypadkach, aby dokonać darowizny konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Darczyńca może podarować w zasadzie wszystko. Innymi słowy może przenieść prawo własności, np. nieruchomości czy samochodu, jak i przekazać określoną sumę pieniędzy czy zwolnić obdarowanego z długu. Warto pamiętać, że zgodnie  przepisami darowizna podlega opodatkowaniu. Wysokość podatku zależy od relacji darczyńcy i obdarowanego. Całkowite zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny i obejmuje małżonka, rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, pasierba, ojczyma, macochę i rodzeństwo, jest to tak zwana grupa 0.

Umowa darowizny spisana u notariusz

Kiedy chcemy przekazać darowiznę należy umówić się z notariuszem, który sporządzi dla nas odpowiednią umowę.  Z dobrym notariuszem najlepiej umówić się telefonicznie. Dzięki temu po pierwsze zorientujemy się co do kosztów oraz dokumentów, które należy przedstawić. Ponadto jeśli strona nie zna języka polskiego, a do aktu nie jest dołączony przekład na inny, znany tej osobie język, notariusz powinien wówczas przetłumaczyć akt osobiście lub przy pomocy tłumacza.  Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz ma obowiązek zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego. On również pobierze podatek – jeśli obdarowany  musi go zapłacić. Podatek zostanie przekazany w całości do urzędu skarbowego.

Czy możliwe jest cofnięcie darowizny?

Warto podkreślić, że możliwe jest cofnięcie darowizny. Darczyńca może ją odwołać, kiedy darowany zachował się w stosunku do niego w sposób rażąco niewdzięczny. W takim przypadku stosuje się przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Odwołanie darowizny musi być wyrażone na piśmie i jest niedopuszczalne, kiedy darczyńca przebaczył obdarowanemu. Nie można darowizny odwołać, kiedy czyni ona zadość zasadom współżycia społecznego.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."