• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
proces wekslowy

Czym jest proces wekslowy

Weksle, oczywiście w zmienionej formie, towarzyszą nam już od średniowiecza. Natomiast pierwszą ogólnopaństwową regulacją prawa wekslowego w Polsce była konstytucja sejmowa z 13 kwietnia 1775 roku. Wcześniejsze regulacje miały charakter lokalny. Wyróżniamy weksle imienne lub na zlecenie. Weksel może być trasowany, wówczas jego wystawca nazywany jest trasantem, a odbiorca trasatem, na którego rzecz wystawca zobowiązuje się zapłacić określoną sumę pieniędzy. Weksel własny natomiast taki, w którym wystawca przyrzeka, że pałacu sumę wekslową odbiorcy. W przypadku, kiedy nie przyjmiemy weksla lub odmówimy jego zapłaty, należy wybrać się od notariusza i sporządzić protest weksla.

Elementy weksla

Współczesne zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku. Znajdują się w niej informacje, jakie powinny się znaleźć na wekslu, aby ten był ważny. Należą do nich: nazwa „weksel” w tekście dokumentu, w języku, w którym został wystawiony i bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniędzy. Ponadto musi znaleźć się w nim nazwisko osoby płacącej, oznaczenie terminu i miejsca płatności, nazwisko osoby, na którą zapłata ma zostać dokonana oraz data i miejsce wystawienia weksla, a także podpis wystawcy.

Protest weksla

Protestem weksla nazywamy czynność notarialną, jak również dokument urzędowy sporządzony przez notariusza stosownie do art. 85 i następnych Ustawy Prawo wekslowe. Dokument ten warunkuje zwrotne poszukiwanie, czyli dochodzenia sumy wekslowej oraz świadczeń ubocznych od poprzedników posiadacza weksla, podpisanych na wekslu w przypadku odmowy przyjęcia lub spłaty weksla przez głównego dłużnika wekslowego lub w przypadku innych okoliczności ograniczających prawdopodobieństwo zapłaty sumy wekslowej. Po przekazaniu sprawy do notariusza ten wpisuje protest do repetytorium P, prowadzone tylko i wyłącznie dla protestów. Jeżeli dłużnik, przeciwko któremu ma być skierowany protest wyrazi wolę zapłaty, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia pokwitowania.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."