• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
notarialne poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu

Istnieje bardzo wiele przepisów prawnych, które dla ważności czynności prawnych wymagają podpisu poświadczonego notarialnie. Oznacza to, że własnoręczny podpis musi zostać stwierdzony odpowiednią wzmianką notariusza na dokumencie. Najczęściej osoba, która zainteresowana jest uzyskaniem takiego poświadczenia, składa podpis w obecności notariusza. Aby skorzystać z pomocy notariusza w tym zakresie należy pamiętać nie tylko o umówieniu się z nim na konkretny dzień i godzinę, ale także o zabraniu właściwych dokumentów do kancelarii. Potrzebny będzie dokument potwierdzający naszą tożsamość – dowód osobisty lub paszport.

Jak wygląda poświadczenie podpisu

Każde poświadczenie własnoręczności podpisu dokonywane przez notariusza zawierać musi: datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis i pieczęć notariusza oraz na wniosek klienta godzinę i minutę poświadczenia. Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu. Należy również pamiętać, że potwierdzenie przez notariusza własnoręczności podpisu nie nadaje dokumentom prywatnym mocy dokumentu urzędowego. Moc ta wynika wyłącznie z przybrania przez dokumenty formy aktu notarialnego. Na skutek poświadczenia charakter urzędowy zostaje nadany tylko podpisowi na dokumencie, który w pozostałym zakresie zachowuje charakter prywatny.

Na co zwrócić uwagę

W prawie duże znaczenie mają zazwyczaj szczegóły. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że podpis musi być złożony rzeczywiście w obecności notariusza – nie ma możliwości załatwienia tej sprawy mailowo lub telefonicznie. Podpis nie może zostać również złożony  przy pomocy ołówka lub innego nietrwałego narzędzia. Dodatkowo warto pamiętać, że wszelkie dopiski i skreślenia naniesione na dokument muszą zostać dodatkowo omówione w klauzuli.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."