• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
notarialne poświadczenie dziedziczenia

Czym jest notarialne poświadczenie dziedziczenia

Te dwa dokumenty posiadają taką samą doniosłość prawną. Akt poświadczenia dokumentu sporządzany jest przez notariusza. To akt, będący przede wszystkim wskazaniem spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz wskazaniem osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Dokument ten sporządza się przede wszystkim na podstawie oświadczeń osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz na rzecz, których spadkobierca uczynił zapisy windykacyjne, a także na podstawie odpisu aktu zgonu spadkodawcy i odpisów aktów stanu cywilnego wymienionych osób.

Kiedy można uzyskać akt dziedziczenia

Aby uzyskać akt dziedziczenia konieczne jest skontaktować z notariuszem i ustalenie z nim konkretnego terminu sporządzenia aktu. Warunkiem spisania dokumentu jest obecność wszystkich osób, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Muszą oni także złożyć zgodne żądanie sporządzenia takiego dokumentu. Nie jest on zatem możliwy w sytuacjach spornych. Ustawa zastrzega także, że taka możliwość istnieje tylko dla spadków otwartych od 1 lipca 1984 roku.

Kiedy nie jest możliwe spisanie aktu poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia, będący urzędowym dokumentem sporządzonym przez notariusza, stanowiącym potwierdzenie praw spadkobierców  do udziałów w spadku po konkretnym spadkodawcy, nie znosi współwłasności powstałej w wyniku dziedziczenia majątku spadkowego przez większą ilość osób. W takim wypadku konieczne jest sporządzenie dodatkowej umowy lub przeprowadzenie postępowania sądowego. Innym ograniczeniem jest sytuacja, w której wobec spadkodawcy zostało już wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub gdy został już wydany akt poświadczenia dziedziczenia. Ponadto w przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu gminie lub Skarbowi Państwa.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."