• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
notariusz

Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

Notariusz zwykle kojarzy się z podpisywaniem dokumentów i załatwianiem formalności przy kupnie nieruchomości. Jednak rodzajów spraw, jakie można załatwić u notariusza, jest o wiele więcej. Działalność notariuszy jest ściśle regulowana przez prawo. Zakres czynności notarialnych wynika wprost z ustawy o notariacie lub z przepisów zawartych w innych aktach prawnych, np. w kodeksie spółek handlowych. Notariusz może np. sporządzać akty notarialne i wydawać poświadczenia.

Akty notarialne spisywane u notariusza

Notariusz może nam być potrzebny przy załatwianiu spraw związanych z wieloma czynnościami życia codziennego. Sporządzane przez notariusza dokumenty – akty notarialne – mogą być związane m.in. z:

 • obrotem nieruchomościami – w przypadku kupna, sprzedaży, darowizny, zamiany czy zaciągnięcia zobowiązań związanych z nieruchomością, np. ustanowienia służebności gruntowej. Wszelkie czynności związane z prawem własności nieruchomości muszą być dokumentowane spisaniem aktu notarialnego, w przeciwnym razie są z mocy prawa nieważne;
 • załatwianiem spraw spadkowych – wydawaniem poświadczenia dziedziczenia, podziałem spadku, a także sporządzaniem, przechowywaniem oraz odczytywaniem testamentów. Notariusz może znacznie przyspieszyć załatwianie spraw spadkowych, eliminując konieczność prowadzenia spadkowych spraw sądowych. W określonych przypadkach można zamiast do sądu, udać się do notariusza i uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia równorzędny sądowemu postanowieniu o nabyciu spadku. Jest również możliwość dokonania w taki sposób podziału spadku, jednak jedynie wtedy, gdy m.in. wszyscy zainteresowani stawią się u notariusza osobiście i zgodzą się na określony podział;
 • sprawami dotyczącymi majątku małżonków i jego podziału – notariusz może pomóc np. w sporządzeniu umowy rozdzielności majątkowej małżonków tzw. intercyzy. W przypadku, gdy w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość i istnieje potrzeba jego podzielenia, forma aktu notarialnego jest niezbędna dla ważności całej czynności.

 

Poświadczenia wydawane przez notariusza

Notariusz ma także możliwość wydawania innych poświadczeń. Mają one charakter urzędowy. Notariusz może poświadczyć własnoręczność podpisów oraz zgodności odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu z okazanym oryginałem. Wśród wydawanych poświadczeń może też znaleźć się potwierdzenie czasu okazania dokumentu, które pozwala na dowiedzenie, że dokument istniał już w momencie, gdy przedstawiono go notariuszowi. Rzadziej jest wykorzystywane poświadczenie pozostawania w określonym miejscu oraz pozostawania przy życiu, które są użyteczne głównie przy załatwianiu spraw związanych ze świadczeniami emerytalnymi i rentowymi.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."