• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
akt notarialny

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem, który sporządzany jest przez notariusza. Jest on pisemnym potwierdzeniem dokonania czynności, obejmujących zawarcie umowy sprzedaży, darowizny,  złożenie oświadczenia woli o przyjęciu darowizny. Przepisy wskazują również, które czynności prawne mają być zawierane jako akty notarialne, w przeciwnym razie grozi to ich nieważnością. Jakich spraw to dotyczy, a także jak musi być sporządzony ten dokument, aby był ważny?

Umowy, które muszą być podpisywane w kancelarii notarialnej

Formę aktu notarialnego muszą mieć umowy:

 • niektórych spółek w tym partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • dotyczące podziału nieruchomości nabytej  w drodze spadku,
 • zgody małżonka w sprawie czynności takich jak sprzedaż nieruchomości,
 • pełnomocnictwa do nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • zrzeczenia się nieruchomości,
 • przenoszące prawo do wieczystego użytkowania, np. gruntu,
 • zbywające prawa do posiadanego lokalu,
 • podziału wspólnego majątku.

Z jakich elementów musi składać się akt notarialny?

By akt notarialny był ważny w świetle prawa, musi spełniać szereg zasad. Pierwszym, obowiązkowym elementem jest dokładna data (czasem nawet godzinowa) oraz lokalizacja, w której akt notarialny był sporządzany. Następnie niezbędne jest umieszczenie imienia i nazwiska oraz siedziby kancelarii notariusza, a także danych osób fizycznych, prawnych, podmiotów i wszystkich innych osób obecnych w trakcie sporządzania tego dokumentu. Kolejno należy zawrzeć oświadczenia stron oraz wszelkie inne istotne stwierdzenia, które miały miejsce podczas spisywania aktu. Poza podpisami nie można zapomnieć też o stwierdzeniu poświadczającym, że dokument został odczytany oraz w danej formie przyjęty przez strony. Notariusz powinien dodatkowo upewnić się, że strony dokładnie rozumieją przeczytaną treść oraz jej zgodność z ich wolą.

Jak widać spisywanie aktów notarialnych może być konieczne przy wielu życiowych sytuacjach, dlatego warto znaleźć kancelarię notarialną, która zagwarantuje profesjonalną pomoc w tym zakresie.

 

 

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."