• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Blog

pieniądze

Środki pieniężne lub wartościowe przedmioty można nabywać różnymi drogami. Zazwyczaj uzyskuje się je jako wynagrodzenie za wykonaną pracę, jednak niekiedy otrzymuje się także z innych powodów. Na przykład wskutek wygrania nagrody w jakimś konkursie lub wskutek przekazania darowizny. Warto przyjrzeć się szczególnie ostatniemu z tych sposobów uzyskiwania pieniędzy i innych materialnych bądź niematerialnych beneficjów.

spadek

Chociaż spadek i darowizna są pojęciami stosowanymi zamiennie w mowie potocznej, nie oznaczają tego samego zjawiska. W świetle prawa, nie należy traktować ich jako tożsame, może to bowiem powodować poważne konsekwencje, przykładowo w chwili płacenia odpowiedniego podatku. Opis zarówno darowizny, jak i spadku można znaleźć w Kodeksie Cywilnym. W poniższym tekście przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy nimi oraz sytuacje, w których możemy je zastosować.

sporządzenie umowy

Właściciele lokali mieszkaniowych, którzy chcą należycie zabezpieczyć swoje interesy, nie pozbawiając przy tym najemców ich praw, powinni rozważyć podpisywanie umów najmu w kancelarii notarialnej. Dopełnienie formalności związanych z wynajmem lokalu przy udziale notariusza to gwarancja przeprowadzenia procesu zgodnie z przepisami prawa, a także zapewnienie sobie ochrony przed ewentualnym oszustwem bądź nierzetelnością najemców. W jaki sposób umowa najmu podpisana u notariusza chroni właścicieli nieruchomości?

podpisywanie umowy

Większość ludzi kojarzy spadek z sukcesją i dziedziczeniem majątku, stąd wydaje się nam zazwyczaj, że nie ma sensu i możliwości odrzucenia spadku. Jednak spadek to nie zawsze dziedziczenie majątku, albowiem odziedziczyć można również długi. Dla osób, które dziedziczą długi, odrzucenie spadku jest jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie spłaty zobowiązań zaciągniętych przez spadkodawcę.

służebność

Służebność to instytucja prawa cywilnego, której funkcjonowanie regulują art. 244-251 oraz 285-305 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Dowiedz się, na czym polega ustanowienie służebności i jak funkcjonuje ono w polskim systemie prawnym.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."